Misyon - Vizyon

Misyon
İlim yolunda ilerleyen kişilerin arasında ilmi ve sosyal hayatın gerekleri doğrultusunda iletişimi ve dayanışmayı sağlamak; ilmi, kültürel, edebi, sanatsal faaliyetlerle üyelerin mesleki, sosyal, sportif, kişisel, ahlaki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak.

Vizyon
İslam Medeniyeti ışığında, ilmi ve ilmi yaşamın referans isim ve kaynaklarını günümüz ilim mensubu genç kitlelere duyurma, tanıtma ve günün koşullarına uygun biçimde yeniden üretmeye dönük çalışmaları değişik usuller aracılığıyla gerçekleştirmek.

 

Logomuzun Anlamı

  Müslüman milletlerin simgesi olması sebebiyle ön plana çıkacak bir biçimde hilal kullanılmıştır. Hilalin içindeki kitap görseli rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i ve aynı zamanda derneğimizin misyonu olan ilmi yaşamı temsil etmektedir. Hilalin yatık olması ise içinde bulunan kitabı/kitabın temsil ettiği değerleri kucakladığı mesajını barındırmaktadır. Logomuzda mavi rengi tercih etmemizin nedeni ise mavinin özgürlüğün, sonsuzluğun ve huzurun simgesi oluşudur. Aynı zamanda adımızın ikincil parçasına atfen kadim medeniyetimizle zamanın ruhu arasındaki geniş ufku kendimize faaliyet alanı olarak belirlememizin bir göstergesidir.

 

Önceki Sonraki
Burs
Duyuru
E-Bülten
Listemize kaydolarak derneğimizin yapacağı tüm yeniliklerden önceden haberdar olabilirsiniz.
Ad - Soyad :
E-Mail Adresi :
Telefon No :